ANUNT PROCEDURA DE ACHIZITIE COMPETIVITA ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI LUCRARI DE INSTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC

Societatea Rombat SA cu sediul in Municipiul Bistrita, str. Drumul  Cetatii nr. 4, organizeaza o procedura de achizitie competitiva in cadrul proiectului „Dezvoltare durabila si eficientizare activitate la Rombat SA, prin instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice”, in vederea achizitionarii unui sistem fotovoltaic, sistem ce se va monta la sediul societatii din Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, Nr.4 cod postal 420129 Implementarea proiectului se va finanta din surse proprii si din Planul National de Redresare si Rezilienta – Pilonul I. Tranzitia verde – Componenta C6. Energie. Masura de investitii – Investitia I.1 - Noi capacitati de productie de energie electirca din surse regenerabile – Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana si solara, cu sau fara instalatii de stocare integrate.

Valoarea estimata a achizitiei: 19.676.270,80 lei lei + TVA
Durata contractului: 8 luni
Tipul contractului: contract de lucrari
Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic
Termenu limita pentru depunerea ofertelor: 06.10.2023, ora 16.
Adresa la care se depun ofertele: Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii nr.4, jud. Bistrita Nasaud, cod postal 420129. 
Caietul de sarcini impreuna cu anexele aferente se pot descarca de la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/anunturi-proceduri
Se recomanda vizitarea amplasamentului anterior intocmirii ofertei tehnice. Locatia poate fi vizionata in orice zi lucratoare in perioada de elaborare a ofertei cu o programare prealabila la tel. 0747 136 063, persoana de contact Adrian Pop.
De asemenea informatii suplimentare pentru elaborarea ofertei pot fi solicitate si direct de la sediul societatii Rombat SA, Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii nr.4, persoana de contact Adrian Pop, tel. 0747 136 063, e-mail adrian.pop@rombat.ro.