Anuntul public al deciziei de emitere a autorizatiei de mediu revizuita


Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru  obiectivul “Fabrica de acumulatori cu plumb” situat în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, județul Bistrița-Năsăud, titular: ROMBAT SA


Activitatea se încadrează în Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale la:
2.5. b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale.
4.2.e) nemetalele, oxizii metalici sau alţi compuşi anorganici, cum sunt carbura de calciu, siliciul, carbura de siliciu.


Decizia și proiectul autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul APM Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, de luni până joi între orele 800–1400 şi vineri între orele 800–1300 și pe site-ul APM Bistrița-Năsăud la adresa 
http://www.anpm.ro/web/apm-bistrita/autorizatia-integrata-de-mediu


Observaţiile publicului se primesc zilnic sub semnatură şi cu date de identificare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, fax 0263223709, e-mail office@apmbn.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.