Precizări privind sancțiunea Consiliului Concurenței

Rombat face câteva precizări cu privire la sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței societății și distribuitorilor săi

1. Investigația Consiliului Concurenței a avut ca obiect îngrijorarea autorității cu privire la câteva formulări neclare, ambigue, cuprinse în cadrul contractelor de distribuție din perioada 2008 – 2013
2. În practică însă, Rombat nu a urmărit niciodată ca prin contractele încheiate cu distribuitorii săi să fixeze prețurile de revânzare ale acestora, aceștia din urmă având întotdeauna libertatea de a practica propriile politici de preț.
3. Consiliul Concurenței nu a probat în cursul Investigației sale faptul că distribuitorii au aplicat în piață o politică de preț stabilită de Rombat. 
4. În final însă, Rombat și distribuitorii săi au recunoscut culpa în utilizarea în perioada 2008 – 2013 a clauzelor contractuale neclare, interpretabile, având în vedere faptul că autoritatea de concurența  poate sancționa intreprinderile și pentru încălcări de obiect ale legii (simpla existență în contracte, a unor formulări care pot fi interpretate ca practici anticoncurențiale) - procedura de recunoaștere a faptei aducând o serie de beneficii intreprinderilor investigate ce apelează la aceasta.