Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu

ROMBAT SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru  Fabrica de acumulatori cu plumb pe amplasamentul situat în Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, titular: ROMBAT SA.
Activitatea se încadrează conform Anexei 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale la punctele:
2.5. b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale.
4.2.e) nemetalele, oxizii metalici sau alţi compuşi anorganici, cum sunt carbura de calciu, siliciul, carbura de siliciu.

Documentația depusă poate fi consultată la sediul APM Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, de luni până joi între orele 800–1500 şi vineri între orele 800–1300 și pe site-ul APM Bistrița-Năsăud la adresa
 (http://www.anpm.ro/web/apm-bistrita/documentatii-procedura-autorizare).


Observaţiile publicului se primesc zilnic sub semnatură şi cu date de identificare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, fax 0263223709, e-mail office@apmbn.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.