ANUNŢ PUBLIC

 SC ROMBAT SA, titular al proiectului “Dezafectare cameră de maturizare nr. 3 - capacitatea 1; achiziție și montare 2 camere maturizare-capacitatea 1; achiziție și montare 2 camere maturizare-capacitatea 2; dezafectare linie de pastat tip MAC (aflată în conservare) - capacitatea 1; achiziție și montare linie de expandare bandă-capacitatea 1; achiziție și montare instalație de compensare aer atelier montaj - capacitatea 1”  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Dezafectare cameră de maturizare nr. 3 - capacitatea 1; achiziție și montare 2 camere maturizare-capacitatea 1; achiziție și montare 2 camere maturizare-capacitatea 2; dezafectare linie de pastat tip MAC (aflată în conservare) - capacitatea 1; achiziție și montare linie de expandare bandă-capacitatea 1; achiziție și montare instalație de compensare aer atelier montaj - capacitatea 1” propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC ROMBAT SA.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 900-1500, și vineri între orele 900-1300 şi la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.