ANUNȚ PUBLIC

ROMBAT SA, titular al proiectului Retehnologizare atelier montaj Capacitatea 1 prin achiziția unei linii tehnologice de montaj Accurate-Moojin, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Retehnologizare atelier montaj Capacitatea 1 prin achiziția unei linii tehnologice de montaj Accurate-Moojin propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 900-1500, și vineri între orele 900-1300 şi la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.10.2018